Niedźwiadek - symbol Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia
Puklerz Świętego Sebastiana - symbol bractw kurkowych
Podstawowym uzbrojeniem Bractwa Kurkowego są armaty i broń strzelecka odprzodkowa, których elementem miotającym jest proch czarny
"Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie"
Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia rozpoczęło swoją działalność w roku 1994. Jest ono kontynuatorem tradycji miejskiego średniowiecznego bractwa powstałego w roku 1492.
Celem ówczesnych bractw była, wobec braku dostatecznej zawodowej siły militarnej, obrona miasta przez mieszczan, głównie rzemieślników i kupców.
nazwa bractwa kurkowego wywodzi się od kształtu tarczy strzeleckiej w formie kura. W pierwszych latach XVIII wieku bractwa kurkowe zaczęły przyjmować charakter organizacji towarzyskich do których oprócz kupców i rzemieślników zaczęła również przystępować szlachta. Ze średniowiecznego pozostala tradycja organizowania zawodów strzeleckich do kura oraz tradycja barwnego stroju i bogatego ceremoniału. Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia  działa w ramach Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej Polskiej.
Z inicjatywy i staraniem Bractwa Kurkowego i Muzeum Historycznego Wrocławia, dzięki wsparciu finansowemu Centrozłomu we Wrocławiu w roku 1998 zostala odtworzona historyczna rzeźba Niedźwiadka, ktora zaginęła podczas ostatniej wojny a ongiś stala prz południowej ścianie Ratusza. Była ona dziełem berlińskiego rzeźbiarza Moritza Geygera. Obecna rekonstrukcja (zdjęcie) autorstwa wrocławskiego artysty Ryszarda Zamorskiego zostala odlana z brązu w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Rzeźba Niedźwiadka była ulicznym zdrojem dla mieszczan i miejscem uciechy dla dzieci. Do tych tradycji Bractwo Kurkowe Wrocławia dodało tradycję corocznych czerwcowych zmagań strzeleckich o Statuetkę Zlotego Niedźwiadka. Także corocznie w styczniu Bractwo organizuje międzynarodowe nocne zawody strzeleckie o Puklerz Św. Sebastiana (zdjęcie). Ponadto uczestniczy w ważnych uroczystościach miejskich, państwowych, międzynarodowych, patriotycznnych i rozrywkowych, bez  charakteru politycznego, odbywajacych się na terenie miasta Wrocławia, a także na zaproszenie na terenie kraju i poza jego granicami. Bractwo Kurkowe związane jest z życiem miasta i raz do roku w okresie wiosenno-letnim dokonuje przeglądu murów miejskich i uroczyście melduje o ich stanie Prezydentowi  Miasta Wrocławia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w czerwcowych "Dniach Wrocławia". 
Marsz Bractw Kurkowych
Hej, Bracia wraz - szeregiem broń przy broni !
A z piersi naszych zywy stanie mur,
    Jak ojców kord - tak Polskę dziś zasłoni
    Z braterskich strzelb piorónów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp enet gotowy,
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój,
    Obrońcow ziemi wzbudzić zapał nowy
    I mundur zmienić na obrońców strój.
Po wieków wiek strzeleckich oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

Gdy w dziejów mroku życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
    W bractwie strzeleckim żyło wieczne haslo
    Hej ! W broni palnej szukaj zbawczych dróg!
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwystałej,
Rozprysla się kajdanow twarda stal,
    Więc ojcow wzoorem i dla ojcow chwaly
    Do oka broń i mierz i cel i pal !
Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

                                          Kr. Stasicki
(na melodię "Hej, strzelcy wraz")
Członkowie Honorowi:

Bogdan ZDROJEWSKI
Maciej ŁAGIEWSKI
Jerzy ZARAWSKI
Renata MAUER
Horst MILDE
Kreator stron www - przetestuj!